Na niektórych aukcjach sprzedajemy osprzęt, towary konsumenckie oraz inne pomniejsze pozycje w ramach Aukcji Czasowych Online, bez osoby prowadzącej aukcję. Licytowanie otwiera się na kilka dni przez aukcją na żywo i zamyka w oznaczonym czasie. Każda pozycja sprzedawana jest osobie, która złoży najwyższą ofertę gdy licytacja jest zamykana.

Prosimy o sprawdzanie naszej strony internetowej, broszury aukcyjnej, dziennego katalogu pozycji, aby stwierdzić, czy pozycje są sprzedawane w ramach Aukcji Czasowej. Składanie ofert na naszych Aukcjach Czasowych jest proste.

Jak należy licytować na naszych Aukcjach Czasowych online

Zarejestruj się do licytacji osobistej lub online

Zarejestruj się do licytacji albo osobiście na miejscu aukcji, albo online. W przypadku rejestrowania się w kompleksie aukcyjnym otrzymasz kartę PIN na Aukcję Czasową ze swoim katalogiem aukcyjnym; użyj tego numeru PIN, aby uzyskać dostęp do Aukcji Czasowej online.

Gdy licytacja się otwiera należy zalogować się do systemu Aukcji Czasowej oraz składać oferty w kioskach samoobsługowych w kompleksie aukcyjnym lub na stronie rbauction.com (przy pomocy komputera, tabletu lub urządzenia mobilnego).

System Aukcji Czasowych

Nasz system Aukcji Czasowych jest podzielony na trzy główne obszary. Proszę postępować zgodnie z procedurą licytacji i składać oferty w punkcie "Wszystkie pozycje". Sprawdź pozycje, które licytowałeś w punkcie "Moje wybory". Utwórz i licytuj grupy wyboru w punkcie "Licytowanie zaawansowane".

Wszystkie pozycje

Każda pozycje sprzedawana w ramach Aukcji Czasowej jest tutaj wymieniona. Aby znaleźć konkretne pozycje lub zawęzić poszukiwanie:

  • Wpisz konkretny numer pozycji lub zakresu pozycji
  • Filtruj listy według statusu (wszystkie pozycje, pozycje sprzedane, pozycje w najbliższych aukcjach)
  • Znajdź określony rodzaj pozycji wykorzystując kategorię [menu] rozwijanego (np. myjki ciśnieniowe)
  • Wyszukaj według słowa kluczoego (np. Honda)
  • Uporządkuj według ceny lub czasu zamknięcia
Przegląd pozycji

Przegląd pozycji

Przegląd licytacji każdej pozycji zobaczysz we Wszystkich Wykazach, w tym godzinę zamknięcia licytacji oraz ilość pozostałego czasu, aktualną najwyższą ofertę oraz numer licytującego, który zgłosił najwyższą ofertę. Oferty można składać za pomocą przycisków Szybka Oferta oraz Maksymalna Oferta, dodawać pozycje do Wybranych Pozycji, oglądać zdjęcia oraz klikać w opis pozycji, aby zobaczyć, jak postępowała licytacja.

Oferta maksymalna

Oferta maksymalna

W celu złożenia oferty maksymalnej należy w pustą rubrykę wprowadzić kwotę i kliknąć w przycisk oferta maksymalna. System zawsze licytuje od najmniejszej możliwej ceny i będzie licytował za ciebie aż do twojej wybranej maksymalnej ceny. Kwota Oferty Maksymalnej będzie utrzymana w tajemnicy przed innymi licytującymi. System zwiększy cenę tylko wówczas, gdy ktoś przelicytuje ją.

Oferta szybka

Oferta szybka

Możesz kliknąć przycisk Oferta Szybka w celu złożenia oferty w ramach kolejnego najwyższego postąpienia. Uwaga: Może wystąpić sytuacja, w której ktoś natychmiast przelicytuje twoją cenę, zwłaszcza, jeśli ktoś złożył już wyższą Cenę Maksymalną. Wskazówka: oszczędzaj czas poprzez Oferte Maksymalną. System będzie licytował za ciebie, zatem nie trzeba będzie pozostawać w trybie online.

New! Time Extensions offer more time to bid

New! Time Extensions offer more time to bid

When time is running out on an item, any new bids placed will cause additional time to be added to the closing time of the lot. This gives you an opportunity to react and place another bid before the lot is sold.
Mój Wybór

Mój Wybór

Po złożeniu oferty na pozycję lub klikając Dodaj do Wybranych Pozycji, zostanie to dodane w tej części. Jest to prosty sposób stwierdzenia, czy nadal utrzymujemy status kupującego, który złożył najwyższą ofertę na pozycję lub czy coś zostało Ci sprzedane. Uwaga: sprawdź, czy filtr został ustawiony na "Wszystkie Pozycje" lub "Pozycje Sprzedane" jeżli szukaz pozycji, która została sprzedana.

Powiadomienia e-mailem

Powiadomienia e-mailem

Zawsze istnieje możliwość zgłoszenia się w celu otrzymywania powiadomień e-mailem w systemie Aukcji Czasowych; e-mailem powiadomimy czy oferta została przelicytowana lub czy pozycja została sprzedana. Na pięć minut przed zamknięciem licytacji danej pozycji nie będą Państwo otrzymywać żadnych powiadomień.

Bidding Increments

Current Bid Range* Bid Increment*
0 - 99 5
100 - 249 10
250 - 499 25
500 - 999 50
1,000 - 2,499 100
2,500 - 9,999 250
10,000 - 24,999 500
25,000 - 149,999 1,000
150,000 - 299,999 2,500
300,000 - 999,999 5,000
1,000,000 & above 10,000

* In the currency of the auction