Rejestracja

Rejestracja do licytacji jest bezpłatna, niezależnie od tego, czy licytujesz osobiście, online czy przez pełnomocnika. Możesz zostać poproszony o wpłacenie zwrotnego depozytu.

Płatność depozytu

  • Oferenci na placu: O ile nie poczyniono wcześniejszych ustaleń z Ritchie Bros., należy złożyć zwrotny depozyt równy 25% całkowitej wartości oczekiwanych zakupów lub 10,000 funtów, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
  • Oferenci online: W zależności od historii licytacji, podczas rejestracji na aukcję może być wymagane złożenie zwrotnego depozytu w wysokości 25% lub 10,000 funtów w zależności od tego, która kwota jest większa.

Sposoby płatności depozytu

 Przelew bankowyKarta kredytowa (Visa, MasterCard)*Certyfikowany czek bankowyGwarancja bankowa
Licytujący w kraju aukcji✔ (Włochy akceptują tylko certyfikowane czeki bankowe)✔ (z wyjątkiem Włoch)
Licytujący spoza kraju aukcji✔ (z wyjątkiem Włoch)✔ (z wyjątkiem Włoch)
Licytujący online  

Warunki płatności

  • Wszystkie płatności muszą być dokonywane w funtach (£).
  • (a) 10% od wszystkich pozycji sprzedanych za 5000 funtów lub mniej, (b) 3,85% od wszystkich pozycji sprzedanych za kwotę powyżej 5000 funtów, ale nie więcej niż 129 870 funtów z minimalną opłatą wynoszącą 500 funtów za pozycję lub (c) 5000 funtów od wszystkich pozycji sprzedanych za ponad 129 870 funtów.
  • Zakupione pozycje muszą zostać w pełni opłacone w ciągu siedmiu (7) dni od zakończenia aukcji.
  • UWAGA: Zakupy nie mogą być usunięte z placu aukcyjnego ani odebrane do czasu otrzymania całkowitej zapłaty. Jeśli zapłacono za pomocą niecertyfikowanych środków, sprzęt nie zostanie wydany do czasu, aż niepotwierdzone środki zostaną rozliczone przez nasz bank. Ta polityka będzie ściśle egzekwowana.

Sposoby płatności za zakupy

 Przelew bankowyKarta kredytowa (Visa, MasterCard)*Certyfikowany czek bankowy
Licytujący w kraju aukcji✔ (Włochy akceptują tylko certyfikowane czeki bankowe)
Licytujący spoza kraju aukcji✔ (Włochy akceptują tylko certyfikowane czeki bankowe)
Licytujący online