Rejestracja

Rejestracja do licytacji jest bezpłatna, niezależnie od tego, czy licytujesz osobiście, online czy przez pełnomocnika. Możesz zostać poproszony o wpłacenie zwrotnego depozytu.

Płatność depozytu

  • Oferenci na placu: O ile nie poczyniono wcześniejszych ustaleń z Ritchie Bros., należy złożyć zwrotny depozyt równy 25% całkowitej wartości oczekiwanych zakupów lub 10,000 euro, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
  • Oferenci online: W zależności od historii licytacji, podczas rejestracji na aukcję może być wymagane złożenie zwrotnego depozytu w wysokości 25% lub 10,000 euro w zależności od tego, która kwota jest większa.

Sposoby płatności depozytu

 Przelew bankowyKarta kredytowa (Visa, MasterCard)*Certyfikowany czek bankowyGwarancja bankowa
Licytujący w kraju aukcji✔ (Włochy akceptują tylko certyfikowane czeki bankowe)✔ (z wyjątkiem Włoch)
Licytujący spoza kraju aukcji✔ (z wyjątkiem Włoch)✔ (z wyjątkiem Włoch)
Licytujący online  

Warunki płatności

  • Wszystkie płatności muszą być dokonywane w Euro (€).
  • Płatności gotówką nie są akceptowane. Upewnij się, że faktura jest opłacana przez tego samego posiadacza konta, z którego dokonano zakupu na aukcji.
  • Każda zakupiona pozycja będzie podlegać opłacie transakcyjnej w wysokości: (a) 10% od wszystkich pozycji sprzedanych za 12 000 lub mniej, (b) 4,85% od wszystkich pozycji sprzedanych za kwotę powyżej 12 000, ale nie więcej niż 75 000 z minimalną opłatą wynoszącą 1200 za pozycję lub (c) 3638 od wszystkich pozycji sprzedanych za ponad 75 000 (w walucie aukcji).
  • Zakupione pozycje muszą zostać w pełni opłacone w ciągu siedmiu (7) dni od zakończenia aukcji.
  • UWAGA: Zakupy nie mogą być usunięte z placu aukcyjnego ani odebrane do czasu otrzymania całkowitej zapłaty. Jeśli zapłacono za pomocą niecertyfikowanych środków, sprzęt nie zostanie wydany do czasu, aż niepotwierdzone środki zostaną rozliczone przez nasz bank. Ta polityka będzie ściśle egzekwowana.

Sposoby płatności za zakupy

 Przelew bankowyKarta kredytowa (Visa, MasterCard)*Certyfikowany czek bankowy
Licytujący w kraju aukcji✔ (Włochy akceptują tylko certyfikowane czeki bankowe)
Licytujący spoza kraju aukcji✔ (Włochy akceptują tylko certyfikowane czeki bankowe)
Licytujący online 

Additional Notes

Kompendium obowiązków etycznych publicznych domów aukcyjnych, zatwierdzone Zarządzeniem z dnia 21 lutego 2012 r., dotyczy Operatorów sprzedaży dobrowolnej ("Opérateur de Ventes Volontaires"). Ten kodeks postępowania jest dostępny na pisemny wniosek.
 
Pisemne odwołanie może zostać wysłane do Komisarza Rządowego do spraw Rynku Aukcyjnego we Francji w celu sformułowania roszczenia, które może zaproponować polubowne rozwiązanie sporów (roszczenie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.conseildesventes.fr).