Node : dc1vplfry03.rbauction.net Build : 462 Revision : 101820190146
To pole {0} jest wymagane. {0} jest nieważne. {0} może zawierać tylko litery [a-z]. {0} może zawierać wyłącznie litery i cyfry. {0} musi być liczbą. {0} mogą zawierać tylko liczby [0-9]. {0} musi zawierać 6 – 20 znaków, w tym przynajmniej jedną literę oraz jedną cyfrę. {0} musi być ważnym adresem e-mailowym. {0} musi być ważnym URL. {0} musi być ważną datą w formacie RRR-MM-DD. {0} musi zawierać przynajmniej {1} znaków. {0} nie może zawierać więcej {1} znaków. {0} musi zawierać pomiędzy {1} a {2}znaków. {0} musi być większe od {1}. {0} musi wynosić mniej niż {1}. {0} musi być w granicach {1} a {2}. {0} i {1} muszą do siebie pasować. {0} musi być ważnym kodem pocztowym. {0} musi być ważnym kodem pocztowym. {0} może zawierać jedynie litery, cyfry, myślnik (-) i kropkę (.) {0} musi zawierać ponad 2 lub być wprowadzone jako "GD". {0} nie jest właściwym formatem numeru telefonu. Przykłady właściwych formatów to 000-0000 lub 0000000.