Pracownicy kierowniczego szczebla i członkowie zarządu

Prosimy zapoznać się poniżej z profilami członków naszego kierownictwa z ładem korporacyjnym,a także naszym zarządem.

Ravi Saligram

Ravi Saligram - Dyrektor generalny (CEO) i prezes zarządu

W lipcu 2014 r. Ravi Saligram został mianowany dyrektorem generalnym i członkiem zarządu Ritchie Bros. Pan Saligram, zanim podjął pracę w Ritchie Bros, był dyrektorem generalnym, prezesem oraz członkiem zarządu spółki OfficeMax Incorporated (2010 - 2013), wielokanałowego dostawcy produktów, usług i rozwiązań dla miejsc pracy. Od roku 2003 do listopada 2010 pan Saligram pracował na stanowiskach kierowniczych w ARAMARK Corporation, spółce branży spożywczej o zasięgu globalnym; był, między innymi, prezesem ARAMARK International oraz głównym specjalistą ds. globalizacji, a także wiceprezesem ARAMARK Corporation. W latach 1994-2002 pan Saligram pełnił różne funkcje w InterContinental Hotels Group, światowej spółce hotelarskiej, w tym: prezesa ds. marek i franchisingu na Amerykę Północną; szefa marketingu i dyrektora zarządzającego ds. strategii globalnej; prezesa ds. międzynarodowych; prezesa obszaru Azji i Pacyfiku Wcześniej na swojej ścieżce zawodowej pan Saligram pracował na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem ogólnym i zarządzaniem marką S.C. Johnson & Son, Inc. w USA i za granicą Uzyskał dyplom MBA University of Michigan w Ann Arbor, a także dyplom inżynierski specjalizacji elektrycznej na Bangalore University w Indiach. Sprawuje funkcję w radzie Church & Dwight Co., Inc. oraz zasiada w jej Komitecie Zarządzającym

Jim Barr

Jim Barr – Prezes grupy ds. nowych rynków, innowacji marki oraz usług technologicznych

Jim Barr był ostatnio Wiceprezesem szczebla wykonawczego oraz pełnił funkcję głównego specjalisty ds. cyfryzacji (Chief Digital Office) w firmie OfficeMax, gdzie był odpowiedzialny za wszystkie aspekty działalności e-commerce oraz za kierowanie wielokanałową strategią cyfrową. Pan Barr rozwinął i wdrożył strategie w zakresie rentownego wzrostu na wielu wyższych szczeblach w ramach działalności e-commerce. Pełnił funkcję prezesa pionu online Sears Holdings Corporations gdzie w pełni odpowiadał za rachunek zysków i strat strategii wielokanałowej oraz działalność online taką jak sears.com oraz kmart.com, przyczyniając się do istotnego rozwoju tych działalności. Przed pracą w firmie Sears, Pan Barr sprawował funkcje związane w rosnącym zakresem odpowiedzialności w firmie Microsoft przez 12 lat, w tym ostatnio na stanowisku dyrektora generalnego ds. handlu i rynku (Commerce & Marketplaces), gdzie zainicjował i kierował szeregiem inicjatyw związanych z organizacją rynku, takimi jak porównywarki zakupów, aukcje internetowe, ogłoszenia drobne online oraz Windows Marketplace; był także dyrektorem generalnym ds. rozwoju działalności w MSN.

Pan Barr jest absolwentem Miami University i uzyskał tytuł Master of Business Administration w ramach University of Chicago Booth School of Business.

Sharon Driscoll

Sharon Driscoll – Dyretor finansowy (Chief Financial Officer)

Sharon Driscoll rozpoczęła pracę w Ritchie Bros. w lipcu 2015 jako Dyrektor finansowy (Chief Financial Officer), wcześniej pełniąc przez 17 lat funkcje na wyższych stanowiskach w firmach takich jak Rexall Pharmacies Canada (Katz Group Canada), Sears Canada Inc. oraz Loblaw Companies Limited. Ostatnio Sharon pełniła funkcję Executive Vice President oraz Dyrektora finansowego (CFO) w Katz Group Canada Ltd., gdzie odpowiadała za wszystkie operacje finansowe, w tym alokację kapitału, strategie finansowania, operacje skarbowe, zapewnienie zgodności z przepisami, zarządzanie ryzykiem i rozwój kadr finansowych. Przed sprawowaniem funkcji w Katz Group, Pani Driscoll pełniła funkcję Senior Vice President oraz Dyrektora finansowego (CFO) firmy Sears Canada Inc., jednej z największych sieci detalicznych w Kanadzie.

Pani Driscoll jest zawodowym uprawnionym księgowym i posiada dyplom Bachelor of Commerce (Honours) uzyskany w ramach Queen's University.

Karl Werner

Karl Werner – Chief Operational Support & Development Officer, p.o. Dyrektora Zarządzającego ds. Bliskiego Wschodu

Karl Werner został zatrudniony w Ritchie Bros. w roku 1996 jako kierownik obszaru Olympic Peninsula i Alaska. W roku 1999 został powołany na stanowisko Menadżera Regionalnego odpowiedzialnego za północno-zachodnią część Stanów Zjednoczonych a w roku 2004 został przeniesiony do siedziby spółki, gdzie objął stanowisko starszego menadżera ds. projektów strategicznych. W roku 2005 przydzielono go na stanowisko kierownika pionu ds. prowadzenia aukcji. W roku 2008 został mianowany wiceprezesem ds. prowadzenia aukcji, a ostatnio zajmował stanowisko głównego specjalisty ds. prowadzenia aukcji

Pan Werner przyszedł do Ritchie Bros. po 10 latach prowadzenia spółki zajmującej się transportem ciężkim. Posiada solidne wykształcenie w dziedzinie zarządzania rozwojem nieruchomości oraz działalnością operacyjną. Karl zasiada w ciałach doradczych różnych partnerów strategicznych.

Todd Wohler

Todd Wohler - Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

Mr. Wohler rozpoczął pracę w Ritchie Bros. w styczniu 2015 r. wnosząc do spółki ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobywane w różnych krajach i w różnych branżach. Po uzyskaniu dyplomu w dziedzinie mechaniki na Politechnice w Virginii, Todd rozpoczął pracę zawodową w spółce Schlumberger, spółce działającej w branży ropy naftowej i gazu o zasięgu ogólnoświatowym, gdzie w okresie 20 lat działał w wielu różnych działach spółki w jej siedzibach w USA, Paryżu i Londynie. Todd sprawował również funkcję dyrektora ds. zasobów ludzkich w Quintiles Transnational, jako wiceprezes wyższego szczebla ds. zasobów ludzkich w spółce ARAMARK odpowiadając za jej działalność międzynarodową oraz jako wiceprezes wyższego szczebla ds. zasobów ludzkich w spółce United Water. W swojej pracy zawodowej zajmował się głównie budowaniem zespołów i przedsiębiorstw o zasięgu globalnym, cechujących się spektakularnym dorobkiem. Opracowywał i wdrażał transformacyjne strategie w zakresie HR oraz rekrutował setki osób na stanowiska dyrektorskie oraz kierownicze na rzecz przedsiębiorstw na całym świecie w zróżnicowanym spektrum branż.

Randy Wall

Randy Wall – Prezes, Kanada

Randy Wall pracuje w Ritchie Bros. od roku 1988 i sprawował w spółce wiele funkcji zarówno w centrali jak i w działalności operacyjnej, w tym menadżera ds. rozwoju kompleksów aukcyjnych, menadżera ds. szkoleń, , menadżera regionalnego, Dyrektora zarządzającego ds. Europy i Bliskiego Wschodu, a także starszego wiceprezesa odpowiedzialnego za działalność spółki w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. W roku 2002 Pan Wall został mianowany prezesem oraz dyrektorem naczelnym ds. działalności spółki. Randy sprawował funkcję prezesa Ritchie Bros. Auctioneers w latach 2005-2008, a następnie przeszedł na krótką "pół-emeryturę" (w trakcie której udzielał się w spółce uczestnicząc w szkoleniach oraz pełniąc funkcję w radach konsultacyjnych), zanim ponownie zatrudnił się w spółce na pełny etat w roku 2013 jako dyrektor naczelny ds. produktywności.

Pan Wall jest dyplomowanym księgowym i posiada dyplom Bachelor of Commerce uzyskany w ramach University of British Columbia. Przed zatrudnieniem się w Ritchie Bros. pracował przez kilka lat w firmach- poprzednikach KPMG jako kierownik wyższego szczebla ds. podatków.

Jeroen Rijk

Jeroen Rijk – SVP, Dyrektor zarządzający - Europa

Jeroen Rijk sprawował w firmie Ritchie Bros. kolejne funkcje ze zwiększonym zakresem odpowiedzialności, od momentu gdy w roku 1995 rozpoczął pracę. Ostatnio Pan Rijk zajmował stanowisko Group Senior Vice President, Sales – Europe, nadzorując sprzedaż i działalność operacyjną Ritchie Bros. w 15 europejskich krajach. Pełnił kluczową rolę przy tworzeniu działalności Ritchie Bros. na południu Europy i zbudowaniu silnej grupy menadżerów sprzedaży w tym regionie. Jego poprzednia praca wiązała się z szeregiem działów, w tym zarządzania sprzedażą, sprzedaży, funkcjonowania placów aukcyjnych i rachunkowości.

Pan Rijk posiada dyplom Master of Science w zakresie transportu międzynarodowego uzyskany na University of Wales, College of Cardiff, oraz dyplomy licencjackie w zakresie zarządzania. Posługuje się biegle językiem niderlandzkim, angielskim i hiszpańskim, zna też język niemiecki.

Kieran Holm

Kieran Holm – wiceprezes, dyrektor zarządzający regionu Azji i Pacyfiku

Kieran Holm posiada ponad 10-letnie doświadczenie związanie w firmą Ritchie Bros., w której rozpoczął pracę w roku 2004 w dziale marketingu. Pan Holm obejmował stopniowo coraz wyższe stanowiska, takie jak menadżer obszaru w Teksasie; menadżer regionalny w Chicago; a ostatnio wiceprezes ds. sprzedaży regionu północno-centralnego USA. Kieran rozwinął i wprowadził w życie strategie w zakresie wzrostu sprzedaży, zarządzał zespołami sprzedaży posiadającymi wybitne wyniki oraz kierował ekspansją Ritchie Bros. związaną z aktywami na rynku nieruychomości.

Pan Holm posiada dyplom MBA, ze specjalizację finansową, uzyskany w ramach McGill University, w trakcie studiów na kampusie uniwersytetu w Tokio w Japonii, a także dyplom Bachelor of Arts University of Victoria (w Kanadzie). Posługuje się językiem angielskim, japońskim i francuskim.

Frank Roth

Frank Roth - wiceprezes wyższego szczebla ds. inicjatyw rozwoju strategicznego

Frank Roth rozpoczął pracę w Ritchie Bros. 3 marca 2016 roku jako wiceprezes wyższego szczebla ds. rozwoju strategicznego. Od ponad trzydziestu lat wzbogaca swoje doświadczenie sprzedażowo-marketingowe o kolejne sukcesy w dziedzinie kształtowania rentownego rozwoju. Pan Roth, zanim rozpoczął pracę w Ritchie Bros. ostatnio zajmował stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu w BlueLine, a wcześniej stanowiska kierownicze w spółkach GE, Honeywell, PepsiCo & United Rentals.

Wykształcenie/ Doświadczenie zawodowe BS Marketing, Texas Christian University.

Becky Alseth

Becky Alseth - dyrektor ds. marketingu

Becky Alseth rozpoczęła pracę w spółce Ritchie Bros. na stanowisku dyrektora ds. marketingu w styczniu 2016 roku. Wcześniej pani Alseth kierowała zespołem ds. marketingu w USA w spółce Avis Budget Group. Na tym stanowisku nadzorowała wszelkie działania dotyczące marketingu, z uwzględnieniem strategii branżowych, reklamy oraz mediów, CRM i e-handlu. Pani Alseth rozpoczęła pracę zawodową obejmując stanowiska związane z zarządzaniem marką w spółkach notowanych na liście Fortune 500, w tym: The Clorox Company, Nestle i Diageo. Miała również okazję wspierać rozwój spółek rozpoczynających działalność na rynku: move.com, Therasense i HZO oraz kierować działaniami marketingowymi i rozwojem działań o charakterze non-profit, FIRST, której praca wspiera dzieci zainteresowane dziedziną matematyki i nauk ścisłych Pochodząca ze stanu Montana pani Alseth uzyskała tytuł licencjata nauk ścisłych wydziału Society & Technology uczelni Montana Tech oraz tytuł MBA University of Washington Foster School of Business w Seattle.

Marianne Marck

Marianne Marck – główny specjalista ds. informatyki

Marianne Marck rozpoczęła pracę Ritchie Bros. jako główny specjalista ds. informatyki w kwietniu 2016 roku. Wcześniej pani Marck zajmowała stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży detalicznej i technologii cyfrowej w spółce Starbucks Coffee Company. Pani Marck posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych związanych z platformami technologicznymi i cyfrowymi, które zdobyła pracując z spółkach takich jak: Blue Nile Inc., the Walt Disney Internet Group oraz CNET Networks.

Wykształcenie/ Doświadczenie zawodowe: Tytuł licencjata w dziedzinie matematyki uzyskany w Mills College w Oakland w stanie Kalifornia.

Darren Watt

Darren Watt - wiceprezes wyższego szczebla i główny radca prawny

Darren Watt rozpoczął pracę w spółce w roku 2004 jako wewnętrzny radca prawny. W roku 2012 pa Watt awansował na stanowisko wiceprezesa ds. prawnych, a w roku 2013 powołano go na stanowisko głównego radcy prawnego oraz sekretarza korporacyjnego. W dniu 29 sierpnia 2016 roku pan Watt awansował na stanowisko wiceprezesa wyższego szczebla oraz głównego rady prawnego. Pan Watt, zanim rozpoczął prace w spółce, zdobywał umiejętności praktyczne w spółce McCarthy Tétrault LLP (1998 − 2004) pracując na stanowisku asystenta prawnika w dziedzinie finansów korporacyjnych i papierów wartościowych. Pan Watt jest członkiem Law Society prowincji Kolumbia Brytyjska; posiada także tytuł magistra prawa uzyskany na Uniwersytecie prowincji Kolumbia Brytyjska, jak również tytuł licencjata nauk humanistycznych (Honours Bachelor of Arts) w dziedzinie stosunków międzynarodowych) uzyskany na uniwersytecie w Toronto.